Struktura sekcji biznesplanu

W artykule opisano główne sekcje biznesplanu, ich charakterystykę i kolejność prezentacji. Artykuł zawiera również funkcje wypełniania każdej sekcji.

Główne sekcje biznesplanu

Biznesplan to ustrukturyzowany dokument opisujący działania, etapy i etapy projektowania pracy nowej firmy i służący do przyciągnięcia uwagi potencjalnych inwestorów lub wdrożenia nowych kierunków strategicznego rozwoju istniejącej biznes. Metodę stosuje się w firmach z dowolnego obszaru działalności, zarówno handlowej, jak i produkcyjnej.

W procesie tworzenia głównych sekcji biznesplanu ustalane są cele strategiczne, opisywane są zadania i narzędzia ich rozwiązania. Głównymi odbiorcami opracowanego projektu będą potencjalni inwestorzy, którzy rozważą go z punktu widzenia atrakcyjności finansowej i możliwości opłacalnego lokowania środków.

Struktura sekcji tworzących biznesplan może się nieznacznie różnić w zależności od charakteru działalności firmy, skali jej działalności i specyfiki branży. Jeśli jednak rozważymy tę metodę projektowania jako całość, wówczas treść projektu będzie zawierała kilka dużych bloków, które są takie same dla wszystkich projektów inwestycyjnych, których głównym celem jest przyciągnięcie inwestycji zewnętrznych:

 • Pierwsza sekcja biznesplanu:
 • arkusz z informacjami o tytule;
 • polityka prywatności dotycząca wykorzystania danych projektu;
 • krótkie podsumowanie;
 • Część analityczna projektu:
 • analiza rynku;
 • opis otoczenia konkurencyjnego na rynku;
 • opis produktu;
 • strategia marketingowa.
 • Część finansowa biznesplanu:
 • budżet inwestycyjny;
 • koszty operacyjne;
 • kwota i struktura przychodów.
 • Ostatnia część projektu inwestycyjnego;
 • ocena atrakcyjności inwestycyjnej;
 • istniejące zagrożenia i sposoby ich ograniczenia;
 • aplikacje.

W przypadku inwestorów biznesplan jest często opracowywany zgodnie z metodologią UNIDO, która jest stosowana na całym świecie.

Pierwsza sekcja biznesplanu

Pierwsza część przygotowania biznesplanu jest poświęcona jego opisowi i zawiera następujące elementy: stronę tytułową, podsumowanie oraz politykę prywatności. Opiszmy bardziej szczegółowo zawartość każdego elementu.

 • Strona tytułowa. Jest to pierwsza karta projektu zawierająca jego nazwę, wykonawcę, dane teleadresowe firmy, okres realizacji oraz niektóre parametry inwestycji w przypadku, gdy projekt wiąże się z pozyskaniem inwestycji zewnętrznej.
 • Polityka prywatności. Ponieważ twórca projektu jest potencjalnym właścicielem praw autorskich do wszystkich zawartych w nim informacji, które mogą mieć wartość handlową i mogą być przedmiotem polowań na konkurentów, opis warunków korzystania z danych projektu jest częścią dużej liczby planów inwestycyjnych. Warunki określone w tej części biznesplanu opisują zasady nieujawniania informacji dla wszystkich osób, które się z nimi zapoznają i wykorzystają w swojej pracy.
 • Podsumowanie. Objętość tej sekcji biznesplanu wynosi zwykle 3-4 arkusze i stanowi krótkie podsumowanie istoty całego projektu. Pomimo tego, że podsumowanie znajduje się na początku dokumentu, powinno powstać pod koniec prac nad głównymi sekcjami biznesplanu. Ta część projektu inwestycyjnego zawiera:
 • cele i cele strategiczne;
 • informacje o firmie, w tym założyciele, adresy i kontakty;
 • informacje o produktach lub usługach nowej firmy, w tym o jej konkurencyjnych cechach i przewagach;
 • ważne parametry finansowe projektu;
 • wielkość finansowania zewnętrznego i główne pozycje kosztów inwestycji;
 • inwestycyjne wskaźniki atrakcyjności w postaci prognozowanych wskaźników sprzedaży, kosztów, zysków, wskaźników rentowności oraz czasu samowystarczalności projektu i zwrotu z zainwestowanego kredytu lub środków inwestycyjnych.

Generalnie, pierwsza część biznesplanu pozwala na zapoznanie się z jego istotą i podsumowaniem, ogólne wyobrażenie o wykonawcy i atrakcyjności inwestycyjnej. Aby uzyskać przykład profesjonalnego projektu inwestycyjnego, pobierz z naszej strony internetowej pełnoprawny gotowy biznesplan z dobrze opracowaną strukturą i wyliczeniami głównych wskaźników finansowo-ekonomicznych. Możesz również zamówić indywidualny biznesplan pod klucz, opracowany z uwzględnieniem specyfiki Twojej branży.

Część analityczna biznesplanu

Część analityczna biznesplanu odnosi się do głównego i niezwykle ważnego dla usystematyzowania i zbudowania logicznej struktury całego dokumentu. Obejmuje wszelkie działania mające na celu przeprowadzenie analizy rynku i zbudowanie systematycznej strategii marketingowo-dystrybucyjnej, która pozwoli wyprzedzić konkurencję i stać się numerem 1 na rynku.

Struktura biznesplanu - główne sekcje i treść. Na początek ważne jest, aby zrozumieć, czym jest biznesplan oraz jakie cele i zadania zawiera. Każdy biznesplan zawiera najbardziej szczegółowe informacje o wszystkich aspektach planowania działań organizacji. Jest rozwijany nie tylko po to, aby uzasadnić konkretny projekt inwestycyjny, ale także po to, aby jak najefektywniej zarządzać firmą w obecnym czasie, myśląc o strategii finansowej.

Struktura biznesplanu - główne sekcje i treść

Taki dokument będzie odpowiedni nie tylko dla tych, którzy świadczą usługi, ale także dla tych, którzy pracują na produkcji. Oczywiście w zależności od celów i funkcjonalności struktura i treść biznesplanu może ulec niewielkim modyfikacjom. Jednak w każdym razie biznesplan jest rodzajem wyliczonej prognozy na następne okresy.

W każdym razie odpowiednio przygotowany może przynieść organizacji jedynie pozytywne efekty.

Ważne jest, aby zrozumieć, że biznesplan to dość obszerny dokument, który odzwierciedla wiele aspektów pomysłu. Każdy przedmiot rozważań jest powiązany z wszystkimi innymi; w sumie stają się rodzajem strategii, długoterminowych wskazówek dla kompilatora.

Istnieje kilka opcji dotyczących struktury i sekcji biznesplanu. Zależą od dziedziny działalności, dla której projekt jest opracowywany. Szczegóły biznesplanu wybiera również deweloper. W przypadku branży usługowej może to być prosty projekt, który nie zawiera niektórych sekcji. Ale w przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych powinien to być szczegółowy i szczegółowy biznesplan. Wybór metod obliczania niektórych wskaźników może również zależeć od zadań.

Struktura biznesplanu - główne sekcje i treść

Każdy biznesplan zaczyna się od strony tytułowej, która wskazuje nazwę samego projektu, nazwę organizacji, dla której został opracowany, jej lokalizację (kraj, miasto), telefony, dane właściciela i kto dokument jest skompilowany i opracowany, data utworzenia. Wskaźniki finansowe można również umieścić na stronie tytułowej, jeśli planowane jest pokazanie biznesplanu potencjalnym wierzycielom lub inwestorom. Najczęściej w tym przypadku wskazywany jest okres zwrotu, rentowność, potrzeba pozyskania pożyczonych środków oraz ich wysokość.

Dodatkowo strona tytułowa może zawierać informacje o polityce prywatności. Z reguły wskazuje na to, że opracowanego biznesplanu nie należy ujawniać osobom trzecim.

Po stronie tytułowej sporządzana jest pierwsza sekcja biznesplanu - życiorys. Zawiera ogólne informacje. Celem tej części dokumentu jest zwrócenie uwagi czytelników, a raczej potencjalnych inwestorów lub pożyczkodawców. To życiorys tworzy pierwsze wrażenie, od którego często zależą losy projektu.

Ta sekcja jest zwięzłym biznesplanem, ujawnia istotę i cele. Aby skompilować podsumowanie, użyj informacji ze wszystkich kolejnych sekcji. Oznacza to, że aby napisać tę sekcję, musisz najpierw sporządzić cały biznesplan, a dopiero potem przejść do jego podsumowania. Zwykle życiorys wyświetla:

Prześlij swoją dobrą pracę do bazy wiedzy, po prostu skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy podczas studiów i pracy, będą Ci bardzo wdzięczni.

Bogate doświadczenie przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych dowodzi, że planowanie biznesowe jest niezwykle ważne, a jego ignorowanie lub nieumiejętne wdrażanie prowadzi do ogromnych strat ekonomicznych, a ostatecznie do bankructwa. W warunkach rynkowych osiągnięcie stabilnego sukcesu biznesowego jest nierealne, jeśli nie planujesz efektywnie jego rozwoju, nie zbierasz na bieżąco informacji o własnych perspektywach i możliwościach, stanie rynków docelowych, pozycji konkurencji itp.

Wiadomo, że najlepszym sposobem na zwiększenie swoich szans na sukces jest planowanie działań i przestrzeganie wyznaczonych celów. Plan może uchronić Cię przed skazanym na zagładę biznesem. Starannie przygotowany plan można szybko przetworzyć w aplikację finansową, która zadowoli większość pożyczkodawców.

Wielu przedsiębiorców ma tendencję do niedoceniania roli planowania wewnętrznego w ogóle, aw szczególności przygotowania solidnego biznesplanu. Robiąc to, opierają się na własnej intuicji i doświadczeniu, nawiązanych nieformalnych kontaktach w środowisku biznesowym, pozornie dobrych perspektywach rynkowych i innych okolicznościach. Wielu z nich ma trudności z jasnym i konsekwentnym sformułowaniem swojej wizji biznesowej. Przygotowanie i sporządzenie szczegółowego biznesplanu staje się dla nich trudnym zadaniem, które trzeba jeszcze wykonać i to nie jakoś, ale na wysokim poziomie merytorycznym.

Dlatego opanowanie techniki planowania biznesowego jest pilnym zadaniem dla przedsiębiorców. Rozpoczynając swoją działalność, muszą dobrze rozumieć zapotrzebowanie na zasoby finansowe, materialne, pracownicze i intelektualne, źródła ich pozyskania, a także umieć w przejrzysty sposób obliczyć efektywność ich wykorzystania w procesie pracy firmy. Niewątpliwie biznesplan to podstawa biznesu.

Każda wielka podróż zaczyna się od jednego małego kroku. W działalności biznesowej i produkcyjnej pierwszym krokiem jest planowanie biznesowe.

Biznesplan firmy lub przedsiębiorstwa jest niezbędną koniecznością do zapewnienia sukcesu biznesowego, osiągnięcia stabilności na konkurencyjnym rynku, a także narzędziem do przyciągania inwestycji i zasobów finansowych z zewnątrz, co często jest klucz do pomyślnego startu i rozwoju firmy lub przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby młodzi specjaliści w dziedzinie ekonomii i początkujący biznesmeni zdali sobie sprawę z aktualności tego tematu i zrozumieli wartość planowania biznesowego.

Celem pracy jest zapoznanie się z podstawowymi materiałami dotyczącymi planowania biznesowego i nabycie praktycznych umiejętności na wybrany temat, ocena roli biznesplanu w działalności przedsiębiorstwa, firmy lub organizacji, zbadanie sposobów poprawić jego skuteczność.

Biznesplan to dokument opisujący wszystkie główne aspekty przyszłości firmy lub nowej działalności, zawierający analizę wszystkich problemów, z jakimi może się spotkać, a także sposoby ich rozwiązania. Prawidłowo sporządzony biznesplan odpowiada na pytanie: czy w ogóle warto inwestować pieniądze w biznes i czy projekt przyniesie dochód, który pokryje wszystkie koszty wysiłku i pieniędzy?

Bardzo ważne jest zrobienie tego na papierze zgodnie z określonymi wymaganiami i wykonanie specjalnych obliczeń - pomaga to zobaczyć przyszłe problemy i zrozumieć, czy można je przezwyciężyć i gdzie trzeba „rozłożyć słomę” " z góry.

Prześlij swoją dobrą pracę do bazy wiedzy, po prostu skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy podczas studiów i pracy, będą Ci bardzo wdzięczni.

Praca testowa w dyscyplinie „Szkolenia biznesowe”

Struktura tworzenia biznesplanu i charakterystyka jego sekcji

2. Struktura biznesplanu

9. Wymagane źródła i kwota funduszy

10. Plan finansowy i ocena ryzyka

11. Szczegółowy plan finansowy (budżet)

Podsumowanie. Wskazówki dotyczące planu biznesowego

Lista używanej literatury

Porady dotyczące rozwoju osobistego

Partner medialny: SUNMAG Magazine

Tutaj znajdziesz historie sukcesu, najnowsze trendy w modzie, horoskop, diety i wiele więcej. Koniecznie sprawdź to!

Najnowsze posty

Sekcje biznesplanu

Biznesplan to kompleksowy dokument, który zawiera wszystkie główne aspekty planowania działalności przedsiębiorstwa i jest opracowywany zarówno w celu uzasadnienia konkretnych projektów inwestycyjnych, jak i zarządzania bieżącą i strategiczną działalnością finansową. Biznesplan może i powinien być opracowany zarówno dla przedsiębiorstw wytwarzających produkty, jak i dla tych, które specjalizują się w świadczeniu usług, działalności handlowej itp. Będzie to determinowało zarówno jego strukturę, jak i prognozę głównych parametrów jego działalności.

W ramach biznesplanu określa się cele, sposoby i środki ich osiągnięcia. W efekcie opracowany dokument zostanie przeczytany przez potencjalnych wierzycieli i inwestorów, co zapewni przepływ środków do przedsiębiorstwa. Jest to okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu części finansowej biznesplanu.

Biznesplan to obszerny dokument, który kompleksowo odzwierciedla strategię rozwoju firmy, jego sekcje są ze sobą powiązane i stanowią podstawę prognoz finansowych.

W literaturze zagranicznej i krajowej można znaleźć różne opcje struktury biznesplanu, a także nazwy jego sekcji. W dużej mierze zależy to od obszaru działalności, do którego należy dane przedsiębiorstwo.

Używamy plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić, że damy najlepsze doświadczenie na naszej stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.
Zezwalaj na pliki cookie.